سده دزکرد(دژکرد)نوراباد(طویله بند)تنگ براق اقلید

اشنایی بیشتر با سرحد چهاردانگه  و دو قوم قشقایی و لر  در سده دزکرد (دژکرد) نوراباد (طویله بند) تنگ براق  از سرحد چهاردانگه اقلید فارس معروف به بهشت شمال استان فارس

/ 2 نظر / 33 بازدید
یه دوست

سلام وبت قشنگه

رئیسی م

خورشیدباش که اگرخواستی بردیگران نتابی،نتوانی کارت عالی مهندس جان