# تنگ_براق_سده

سده دزکرد(دژکرد)نوراباد(طویله بند)تنگ براق اقلید

اشنایی بیشتر با سرحد چهاردانگه  و دو قوم قشقایی و لر  در سده دزکرد (دژکرد) نوراباد (طویله بند) تنگ براق  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 36 بازدید